Книги
  Бази данни  |  Отзиви  |  Настройки  |  Помощ  |  Ex Libris  |  ЦБ на БАН 
  Търсене по редна дума  |  Търсене по думи  |  Списък с резултатите  |  Предишни търсения 
 
 

Основно търсене по думи  Търсене по думи в повече от едно поле  Търсене по думи в повече от една база данни  Разширено търсене  Търсене чрез използването на Общия команден език (CCL) 


Търсене чрез използването на Общия команден език (CCL)

Напишете фраза, като използвате синтаксиса на Общия команден език (CCL)
Съседни думи ли търсите?       Не Да
База данни, в която да се извърши търсенето          
Изчисти

Ограничете търсенето по:

Език: От година: До година: гггг (Използвайте знакът ? когато не използвате от година/до година)
Формат: Библиотека:

Кратки съвети:

С използването на Общия команден език се дава възможност да се търси по думи в различни индекси едновременно. За да бъде осъществено това, е необходимо да се запознаете с кодовете на индексите на думи. Най-често използваните съкращения за индекси на думи в ALEPH500 са:

WRD - думи
WAU - думи от полетата на авторската отговорност
WTI - думи от полетата на заглавието
WSU - думи от полетата за предметни рубрики
WPU - думи от подполето за издателство
WYR - думи от подполето за година на издаване

Ако отговорите с Да на въпроса "Съседни думи ли търсите?", когато сте изписали компютърно програмиране, системата ще приеме, че Вие търсите само записи, в които думата компютърно е преди думата програмиране.

Изписването с малки букви не пречи да намерите и съвпадения с думи написани с главни букви. Например, ако изпишете при търсенето компютър ще намерите компютър, Компютър и КОМПЮТЪР.

Вие имате възможност да разширите или стесните търсенето си, като използва логическите (булеви) оператори AND, OR и NOT. Например, може да изпишете(сърдечна OR кардио) AND хирургия за да намерите всички записи, които имат сърдечна или кардио в тях, заедно с думата хирургия.

Използвайте знака ?, за да намерите думи, които започват или завършват с изписаната част от думата... Например, ако изпишете хлоро? ще намерите хлороформ, хлорофил и др. Друг пример, ? ология ще намерите антропология, археология, психология и др. Знакът ? Ви помага и при различното изписване на едни и същи думи. Например, ако изпишете alumi?m ще намерите записи, в които се прилага американския правопис aluminum и английския правопис aluminium.


© 2016 Централна библиотека на БАН