Б-ки на БАН
  Бази данни  |  Отзиви  |  Настройки  |  Помощ  |  Ex Libris  |  ЦБ на БАН 
  Търсене по редна дума  |  Търсене по думи  |  Списък с резултатите  |  Предишни търсения 
 
 

Основно търсене по думи  Търсене по думи в повече от едно поле  Търсене по думи в повече от една база данни  Разширено търсене  Търсене чрез използването на Общия команден език (CCL) 


Основно търсене по думи

Напишете дума или фраза
Поле, в което да се извърши търсенето
Съседни думи ли търсите? Не Да
База данни, в която да се извърши търсенето
Изчисти

Ограничете търсенето по:

Език: От година: До година: гггг (Използвайте знакът ? когато не използвате от година/до година)
Формат: Библиотека:

Кратки съвети:

Ако отговорите с Да на въпроса "Съседни думи ли търсите?", когато сте изписали компютърно програмиране, системата ще приеме, че Вие търсите само записи, в които думата компютърно е преди думата програмиране.

Изписването с малки букви не пречи да намерите и съвпадения с думи написани с главни букви. Например, ако изпишете при търсенето компютър ще намерите компютър, Компютър и КОМПЮТЪР.

Вие имате възможност да разширите или стесните търсенето си, като използва логическите (булеви) оператори AND, OR и NOT. Например, може да изпишете(сърдечна OR кардио) AND хирургия за да намерите всички записи, които имат сърдечна или кардио в тях, заедно с думата хирургия.

Използвайте знака ?, за да намерите думи, които започват или завършват с изписаната част от думата... Например, ако изпишете хлоро? ще намерите хлороформ, хлорофил и др. Друг пример, ? ология ще намерите антропология, археология, психология и др. Знакът ? Ви помага и при различното изписване на едни и същи думи. Например, ако изпишете alumi?m ще намерите записи, в които се прилага американския правопис aluminum и английския правопис aluminium.


© 2016 Централна библиотека на БАН