Б-ки на БАН
  Бази данни  |  Отзиви  |  Настройки  |  Помощ  |  Ex Libris  |  ЦБ на БАН 
  Търсене по редна дума  |  Търсене по думи  |  Списък с резултатите  |  Предишни търсения 
 
 

Маркиране на всичко Виждане на маркираните Демаркиране на всичко Създаване на подгрупа Уточняване на търсенето Филтър Подреждане Запазване на информацията или изпращането й чрез електронна поща


Резултат от търсене по Д-заглавие= народни песни; Сортирано по: Загл./Год.(н)
Запис 318 - 334 от 334 намерени  
 
 
Previous Page   No Next Page

318- View -
С№книга  000129559


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ИФолкLibrary Info


екз.(3)  ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(3)  Чит.на ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Автор  LinkАрнаудов, Михаил Петров 1878-1978.. 


Заглавие  LinkСѣверна Добруджа : 
 Етнографски наблюдения и народни пѣсни / 


Дата на пу  1923. 


Физич. хар  423 с. ; 30 см.


Серия  LinkСборник за народни умотворения и народопис Кн. 35


Език  bul 


Предм. руб  Linkетнография 
  Linkбългари 
  Linkбългарска литература 
  Linkфолклор /произведения 
  Linkнародни песни 


Доп.точка   LinkБългарска академия на науките. 


Вр.нагоре  In: Сборник за народни умотворения и народопис


 
319- View -
С№книга  000411095


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ИИзкLibrary Info


екз.(3)  ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Автор  LinkАтанасов, Павел Стоянов 1867-1960.. 


Заглавие  LinkТекнали са девет чешми : 
 Народни песни / 


Дата на пу  1955. 


Физич. хар  136 с. ; : 1 л. портр. ; 21 см.


Език  bul 


Предм. руб  Linkбългарска литература 
  Linkпоезия /народна 
  Linkнародни песни 
  Linkфолклор /произведения 


 
320- View -
С№книга  000484438


 


Автор  LinkКауфман, Николай Янков 1925-. 


Заглавие  LinkТригласните народни песни от Костурско : 


Физич. хар  с. 65-158 : с ноти.


Серия  LinkИзвестия на Института за музика ; 6 (1959)


Език  bul 


Общи забел  Рез. на рус. и фр. ез. 


Вр.нагоре  In: 6, Известия на Института за музика


 
321- View -
С№книга  000028963


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Автор  LinkОгнянова, Елена 1928-. 


Заглавие  LinkУ Будима три ора се вият : 
 Български народни песни за Маджарско ХІV-ХVІ век / 


Дата на пу  1997. 


Физич. хар  34 с. ; 23 см.


Език  bul 


Предм. руб  Linkнародни песни 
  Linkбългарска литература 
  Linkунгарци 


 
322- View -
С№книга  000440387


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  Библ.МузикаLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Автор  LinkБабаков, В. В.. 


Заглавие  LinkУчилищна пѣснопойка съ 181 училищни, народни и русски пѣсни / 


Издание  3. изд. 


Дата на пу  [1885]. 


Физич. хар  186 с. ; 18 см.


Език  bul 
  rus 


Заб. за ези  Текст и на рус. ез 


Публ. за би  Теодоров-Балан, Александър Стоянов. Български книгопис за сто години : 1806-1905 : Материали. София : Държавна печатница, 1909, № 373, с. 50. 


Доп.точка   LinkУчилищна песнопойка с 181 училищни, народни и русски песни 


 
323- View -
С№книга  000105253


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ИФолкLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Заглавие  LinkФолклор : 
 [Сборник народни песни]. 


Дата на пу  1991. 


Физич. хар  31 с. ; 17 см.


Език  bul 


Общи забел  Кн. е от поредицата малка семейна библиотека "Песните на българина" 


 
324- View -
С№книга  000204736


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  Библ.МузикаLibrary Info


екз.(3)  ЕИМLibrary Info


екз.(3)  ИИстLibrary Info


екз.(3)  ИЛLibrary Info


екз.(3)  ИТLibrary Info


екз.(3)  ИФолкLibrary Info


екз.(3)  ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(3)  Чит.на ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


ISBN  9789543220366 


Заглавие  LinkФолклор от Сакар : : Кн. 62, ч. 2. 


Дата на пу  2009. 


Физич. хар  1303 с. : ноти ; 30 см.


Серия  LinkСборникъ за народни умотворения и народописъ ; кн. 62, ч. 2.


Език  bul 


Предм. руб  Linkбългарска литература 
  Linkфолклор /произведения 
  Linkнародни песни 
  Linkнародни песни /музика 
  Linkноти 
  LinkБългария 


Доп.точка   LinkРашкова, Наталия състав. и ред. 


Вр.нагоре  In: Сборникъ за народни умотворения и народописъ


 
325- View -
С№музика  000210665


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ИФолкLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


ISBN  9786084610014 


Автор  LinkСимонов, Слободан 1953-. 


Заглавие  LinkФросино моме, убаво : 
 Втора збирка на сто македонски народни песни за хармоника / 


Дата на пу  2010. 


Физич. хар  207, [2] с. : ноти ; 29 см.


Език  mac 


Общи забел  Индекс на имиња 


Предм. руб  Linkнародна музика 
  Linkнародни песни /музика 
  Link-- Македония 
  Linkноти 
  Link-- акордеон /музика. 


 
326- View -
С№музика  000458203


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  Библ.МузикаLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Заглавие  LinkХимни : 
 Духовни, народни и други пѣсни за общо и хорово пѣние. 


Дата на пу  1924. 


Физич. хар  80 с. : с ноти ; 21 см.


Серия  LinkЗлатна библиотека ; 8


Език  bul 


Общи забел  На гърба на корицата има ръчно изписани ноти и текст от народна песен 


Налич. на б  Азбучен показалец 


 
327- View -
С№книга  000097990


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ИФолкLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Заглавие  LinkЦвилит коњче во гора зелена : 
 Македонски народни песни / 


Дата на пу  1997. 


Физич. хар  530 с. : с ил ; 24 см.


Език  mac 


Доп.точка   LinkАлушевски, Илија Хр. cобрал и уред. 


 
328- View -
С№книга  000071623


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


ISBN  9548317281 


Заглавие  LinkЦимбал : 
 Унгарски народни песни и балади / 


Дата на пу  1994. 


Физич. хар  64 с. : ил. ; 23 см.


Език  bul 


Доп.точка   LinkНиколов, Нино Якимов 1933-2002 състав., прев. 


 
329- View -
С№книга  000396254


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ИЛLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Автор  LinkПенушлиски, Кирил. 


Заглавие  LinkЦрвен се бајрак развева : 
 Народни борбени песни / 


Дата на пу  1965. 


Физич. хар  244 с. : ил. ; 20 см.


Език  mac 


 
330- View -
С№книга  000451333


 


Автор  LinkПата, Йозеф 1886-1942.. 


Заглавие  LinkЧескитѣ преводи на българскитѣ народни пѣсни изъ Сборника на братя Миладинови отъ Янъ Гебауеръ : 


Дата на пу  1945. 


Физич. хар  с. 95-109.


Език  bul 


Доп.точка   LinkСтойков, Ст. прев. 


Доп.точка   LinkЧешките преводи на българските народни песни из Сборника на братя Миладинови от Ян Гебауер : [статия] 


Вр.нагоре  In: Списание на Българската академия на наукитѣ и изкуствата : Клонъ историко-филологиченъ: Кн. 70 (1945)


 
331- View -
С№книга  000372034


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Автор  LinkПата, Йозеф 1886-1942.. 


Заглавие  LinkЧескитѣ преводи на българскитѣ народни пѣсни изъ сборника на братя Миладинови отъ Янъ Гебауеръ / 


Дата на пу  1943. 


Физич. хар  109 с. ; 21 см.


Език  bul 


Общи забел  Отпеч. от: Списание на БАН, кн. LXX 


Предм. руб  Linkнародни песни 
  Linkбългарска литература 
  Linkпреводи -- на чешки език 


 
332- View -
С№книга  000218044


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Заглавие  LinkЩо ми е мило и драго : 
 Народни песни / 


Дата на пу  1964. 


Физич. хар  20 с. : с ил. ; 17 см.


Серия  LinkПоредица Първи книжки ; 1964.3


Език  bul 


Предм. руб  Linkбългарска литература 
  Linkнародни песни 
  Linkфолклор /произведения 


Доп.точка   LinkТончев, Тончо худож. 


Вр.нагоре  In: Поредица Първи книжки


 
333- View -
С№книга  000217014


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Автор  LinkКостадинова, Маргарита Савова.. 


Заглавие  LinkЮнашки знаме развейте : 
 Народни песни за борбата на българския народ против турското робство / 


Дата на пу  1959. 


Физич. хар  192 с. ; 14 см.


Серия  LinkВойнишка библиотека


Език  bul 


Предм. руб  Linkфолклор 
  Linkнародни песни 
  Linkбългари 


 
334- View -
С№книга  000437277


екз.(1)  Всички екземпляри


екз.(3)  ЦБ-БАНLibrary Info


екз.(5)  Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри


 


Заглавие  LinkЯсен месец веч изгрява : 
 Странджански народни песни за Илинденско-Преображенското въстание / 


Дата на пу  2013. 


Физич. хар  64 с. ; 18 см.


Език  bul 


Общи забел  Бележки към песните с. 53-62 
  Речник на по-малко познатите думи в песните с. 63-64 


Предм. руб  Linkбългарска литература 
  Linkфолклор /произведения 
  Linkнародни песни 


Доп.точка   LinkМомчилов, Кирил състав. 


 

Previous Page  No Next Page

Тук може да коригирате търсенето си:
База данни, в която да се извърши търсенето:

© 2016 Централна библиотека на БАН