Б-ки на БАН
  Бази данни  |  Отзиви  |  Настройки  |  Помощ  |  Ex Libris  |  ЦБ на БАН 
  Търсене по редна дума  |  Търсене по думи  |  Списък с резултатите  |  Предишни търсения 
 
 

Пълно представяне на записа

  Намиране на местонахождението на запис в друга БД   Запазване на информацията или изпращането й по ел.поща   Отпечатване на страницата
Изберете формат: Стандартен формат Каталожна картичка Формат за цитиране С наименованията на MARC таговете С MARC тагове
С№книга   000196366
екз.(1)   Всички екземпляри
екз.(3)   ИЕМАLibrary Info
екз.(3)   ЦБ-БАНLibrary Info
екз.(5)   Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри
 
Автор   LinkДимитров, Димитър. 
Заглавие   LinkЖивотновъдство [Димитров, Димитър] : 
 Учебник за студентите по ветеринарна медицина / 
Място на п   LinkСофия : 
Издател   LinkДържавно издателство за селскостопанска литература, 
Дата на пу   1974. 
Физич. хар   347 с. : фиг. ; 25 см.
Език   bul 
Предм. руб   Linkживотновъдство 
  Linkучебници за ВУЗ 
Доп.точка   LinkЦонев, Петър 
 


In the bibliographic record display, click underlined contents to use the text for navigation to other services.
Click the All items link or library name (in the right-hand column) to view holdings and to place a hold or photocopy request.
Click the holdings link (in the left-hand column) to view information about the library.


© 2016 Централна библиотека на БАН