Б-ки на БАН
  Бази данни  |  Отзиви  |  Настройки  |  Помощ  |  Ex Libris  |  ЦБ на БАН 
  Търсене по редна дума  |  Търсене по думи  |  Списък с резултатите  |  Предишни търсения 
 
 

Пълно представяне на записа

  Намиране на местонахождението на запис в друга БД   Запазване на информацията или изпращането й по ел.поща   Отпечатване на страницата
Изберете формат: Стандартен формат Каталожна картичка Формат за цитиране С наименованията на MARC таговете С MARC тагове
С№пер.изд.   000090866
екз.(1)   Всички екземпляри
екз.(2)   Година - 2013
екз.(2)   Година - 2010
екз.(2)   Година - 2009
екз.(2)   Година - 2007
екз.(2)   Година - 2003
екз.(2)   Година - 1997
екз.(2)   Година - 2006
екз.(3)   АИМLibrary Info
екз.(3)   ИИзкLibrary Info
екз.(5)   Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри
 
Заглавие   LinkArchäologische Forschungen / 
Място на п   LinkWiesbaden : 
Издател   LinkReichert Verlag. 
Физич. хар   30 cm.
Серия   LinkArchäologische Forschungen
Език   ger 
Предм. руб   Linkархеология 
Връзки надолу (създаване)   Създаване на подгрупа от записи с връзки надолу
 


In the bibliographic record display, click underlined contents to use the text for navigation to other services.
Click the All items link or library name (in the right-hand column) to view holdings and to place a hold or photocopy request.
Click the holdings link (in the left-hand column) to view information about the library.


© 2016 Централна библиотека на БАН