Б-ки на БАН
  Бази данни  |  Отзиви  |  Настройки  |  Помощ  |  Ex Libris  |  ЦБ на БАН 
  Търсене по редна дума  |  Търсене по думи  |  Списък с резултатите  |  Предишни търсения 
 
 

Пълно представяне на записа

  Намиране на местонахождението на запис в друга БД   Запазване на информацията или изпращането й по ел.поща   Отпечатване на страницата
Изберете формат: Стандартен формат Каталожна картичка Формат за цитиране С наименованията на MARC таговете С MARC тагове
С№книга   000061814
екз.(1)   Всички екземпляри
екз.(3)   ЦБ-БАНLibrary Info
екз.(5)   Само екземпляри, при които се използват подходящи филтри
 
ISBN   9547591134 
Автор   LinkАтанасов, Георги Георгиев 1957-. 
Заглавие   LinkThe Roman tomb in Durostorum - Silistra / 
Място на п   LinkSilistra : 
Издател   LinkРИТТ, 
Дата на пу   2005. 
Физич. хар   32 p. ; 20 cm.
Език   bul 
Заб. за ези   Текстът на изданието е на бълг. ез. 
Налич. на б   Библиогр. с. 32 
Предм. руб   Linkисторически времена /археология 
  Linkисторически времена /археология -- античност 
  Linkпогребения /археология 
  LinkБългария 
  LinkБългария 
  LinkСилистра 
  LinkДревен Рим. 
 


In the bibliographic record display, click underlined contents to use the text for navigation to other services.
Click the All items link or library name (in the right-hand column) to view holdings and to place a hold or photocopy request.
Click the holdings link (in the left-hand column) to view information about the library.


© 2016 Централна библиотека на БАН